lehkost.cz 5 Lidé lehkosti 5 Veronika Procházková

Veronika Procházková, Dis.

Lektorka v projektu Snooper

 

Na co se zaměřuje:

Veronika se věnuje mladistvým pracovníkům z řad středoškolské mládeže.

Jak a s kým pracuje:

Mentoruje a zajištuje podporu dětem středních škol.

Přístup a zkušenosti

Veronika považuje vrstevnický vliv za významný, patří k nejúčinnějším programům v rámci všeobecné prevence. Jako pracovník knihovny má zkušenost s organizací a podporou různých programů pro různé věkové skupiny, včetně vrstevnických programů.

Vzdělání a výcvik

Kurzy v rámci společenské odpovědnosti, sociální péče a prevence.