lehkost.cz 5 Lidé lehkosti 5 Stanislava Marešová

Mgr. et Bc. Stanislava Marešová

Speciální pedagožka / etopedka 

Stáňa pracuje jako vedoucí našeho nízkoprahového klubu pro děti a mládež a pracovnice péče a podpory na základních školách.

 

Na co se zaměřuje:

Stáňa se v našem týmu zaměřuje na podporu pedagogů ZŠ a SŠ v oblasti SPU a SPCH, neboť její kvalifikací je práce s žáky s poruchami chování, poruchami emocí a specifickými poruchami učení. Cizí ji není ani lektorování učitelů a mentoring pedagogických pracovníků.
Její odborností je primární prevence látková i nelatková, práce s třídními kolektivy včetně diagnostiky klimatu třídy/školy, kdy na jednotlivé diagnostické baterie má odborné certifikace.

Jak a s kým pracuje:

Stáňa pracuje jak s dětmi obou stupňů základní školy, tak s mladistvými a mladými dospělými. V rámci soukromé terapeutické praxe má v individuální terapii i dospělé klienty.

Vzdělání, výcvik a zkušenosti

Ze své dlouholeté praxe (20 let) speciálního pedagoga ve školském poradenském pracovišti ( soukromá ZŠ pro žáky s SPU/SPCH a nyní poslední tři roky jako etoped v DDŠ Býchory) má zkušenosti s diagnostikou a intervencemi specifických poruch učení i chování:

  • 2015 osvědčení k využívání dg.materiálu pro práci s metodou ADHD RS-IV
  • 2017 osvědčení k využívání dg.baterie ROPRATEM ( Program rozvoje pracovního tempa)
  • 2019 osvědčení o užití dg.materiálu a baterie dle dynamické diagnostiky dr.Tzuriela

Ze své praxe v oblasti primární a sekundární prevence má certifikaci pro práci s tématy:

  • 2010 Nebezpečné komunikační techniky spojené s ICT (40 hodin, UP Olomouc)
  • 2016 certifikace k užití dg.a intervenčního materiálu DRUHÝ KROK (20 hodin, UP Olomouc)
  • 2017 Primární prevence užívání alkoholu + Primární prevence užívání tabáku a marihuany (30 hodin, Jules&Jim)
  • 2017 certifikace k užití dg.a intervenčního materiálu Kočičí zahrada pro I.stupeň a předškolní vzdělávání
  • 2017 certifikace k užití dg.a intervenčního materiálu KUPUB (20 hodin, KUPROG.CZ spol.s r.o.)

Z praxe volnočasového pedagoga (kvalifikační studium v rozsahu 270 hodin, UP Olomouc) má zkušenosti a organizací a pořádáním letních táborů, zahradních slavností, celodenních i vícedenních adaptačních programů pro žáky ZŠ a SŠ.

Ze své andragogické praxe má odbornost jako mentor/lektor pro pedagogy mateřských a základních škol (60 hodí, NÚV).

Stáňa je vystudovaný metodik prevence (studium specializovaných činností 250 hodin, KAPPA Help) a specializovaný pracovník na výuku prostorové orientace a Braillova písma (specializované studium v rozsahu 288 hodin, SONS a UK Praha).

V rámci své terapeutické práce, ve které se vzdělává od roku 2018, se věnuje ter.technikám formou her, expresivním technikám různých směrů a vedením rozhovorů (emočně inteligentní, motivační, krizové, poradenské rozhovory).

|

Ve svém volném čase myslím nejvíce na svou psychohygienu, kterou realizuji se svými psy a přáteli nejlépe na cestách, túrách, výletech. Srdcovou záležitostí jsou pro mě hory, ale stejně tak si umím užít i objevování nových kaváren s prozkoumávaním a ochutnáváním rozličných příprav kávy.

V mém životě mě nejvíce charakterizuje citát „Co chceš, můžeš.“ Tomáš Baťa.