lehkost.cz 5 Lidé lehkosti 5 Petra Melingerová

Petra Melingerová

vedoucí projektu Snooper

 

Na co se zaměřuje:

Mým primárním cílem je, aby byla metodika projektu SNOOPER přínosná pro děti, rodiče, pedagogy a neziskové organizace. Starám se o tým a školy, které mají zájem o bloky SNOOPER.

Jak a s kým pracuji:

Věnuji se různým cílovým skupinám. Lektoruji a připravuji pro ně vzdělávací materiály. Spolupracuji s neziskovými organizacemi v oblasti bezpečného užívání internetu.

Přístup a zkušenosti:

Dlouhodobě se věnuji psaní metodik na různá témata a lektoruji programy pro děti i dospělé. Kromě vzdělávání spolupracuji také na podpoře ohrožených dětí, důslednější ochraně práv zvířat a realizacích adaptačních opatření ve městech.

Byla jsem konzultantem na Lince bezpečí a pracovala jsem jako preventista v Dětské krizovém centru. Roky jsem byla lektorem všeobecné primární prevence.

 

Vzdělání a výcvik

  • Arteteraputický výcvik
  • Výcvik v krizové intervenci
  • Lektorské kurzy
  • SCIO kurzy – neformální vzdělávání