Bc. Petr Gőth

Psychoterapeut

Petr pracuje v našem týmu jako terapeut pro dospívající.

 

Na co se zaměřuje:

Na práci s dospívajícími.

Jak a s kým pracuje:

Ve svém přístupu se zaměřuje na důvěrný a bezpečný vztah a společně s klientem hledá cestu k vlastnímu autentickému životu a zároveň k otevřenosti ke světu a k lidem.

Přístup a zkušenosti

Petr se v pomáhajících profesích pohybuje od roku 2008. Začínal v Jihlavském nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Vrakbar následně pracoval v K-Centru U Větrníku s lidmi, kteří aktivně užívali návykové látky. Své zkušenosti čerpá i z doléčovacího pobytového zařízení pro osoby závislé na návykových látkách, kde působil jako individuální a skupinový terapeut. V Kutné Hoře se krátce zastavil v Centru na podporu integrace cizinců.

Vzdělání a výcvik

Škola

 • Studuje magisterské navazující studium, Univerzita Palackého Olomouc, Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci

 • Bakalářské studium, Pražská vysoká škola psychosociálních studii, Sociální politika a sociální práce se, zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Odborný výcvik

 • Psychoterapeutický výcvik: Komplexní vzdělání v komunitně skupinové a individuální psychoterapii v daseinsanalytickém směru. (PVŠPS – 1900 hodin)
  (Sebezkušenost Psychodynamická
  Teorie a supervize Daseinsanalytická)
 • Výcvik aktivní imaginace (Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D. – 200 hodin)
 • Motivační rozhovory (Podané ruce – 60 hodin)
 • Základní krizová intervence (Remedium – 51 hodin)
 • Úvod do poruch osobnosti (DCHB – 8 h)
 • Doprovázení pozůstalých a význam truchlení po ztrátě (DCHB – 8 h)
 • Sebevražda a sebevražedné jednání klienta (Mgr. Martin Pešek -12 h)
 • Prevence relapsu v kontextu návykového chování (Podané ruce – 12 h)

Členství v odborných asociacích

 • Daseinsanalitická společnost – čekatel
 • Česká asociace adiktologů – přidružené členství
 • Česká asociace pro psychoterapii (ČAP)

Rád si kreslím.