lehkost.cz 5 Lidé lehkosti 5 Olga Neumannová

Mgr. Olga Neumannová

Sociální pracovnice

Pomáhá zejména se vztahy v rodinném, vrstevnickém i školním prostředí.

Na co se zaměřuje:

Olga se pracovně soustředí na vše, s čím mohou děti a dospívající přijít do kontaktu. Nejbližší jsou jí vztahová témata. Konkrétně vztahy rodinné nebo vrstevnické nebo o vztahy ve školním prostředí. Na Olgu se tedy můžete obracet obecně se vším, co se týká problematiky dospívání.

Jak a s kým pracuje:

Jako sociální pracovnice Olga pomáhá dětem a dospívajícím s určováním vlastní identity, sebepoznáním, seberozvojem a sebereflexí. A to v rámci individuálního i skupinového poradenství. Na to potom může navázat i poradenstvím v rámci rodiny. Při práci využívá osvědčených technik primární prevence. V případě závažnějších témat připravuje pouze úvodní mapování. Výsledky si pak přebírá specialista na danou oblast.

Přístup a zkušenosti:

Olga vždy chtěla pracovat s lidmi. A imponovala jí psychologie. Její studijní dráha se ale ubírala jiným směrem. Přes humanitní studia až k sociální práci. Má za sebou čtyřletou praxi v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež a rovněž praxi v programech primární prevence.
V současnosti působím jako sociální pracovník na školách a jako koordinátor programů primární prevence.

Vzdělání a výcvik:

Kurzy:

 • Primárně preventivní minimum I. a II. úrovně
 • Respektovat a být respektován
 • Průvodce krizovou intervencí
 • Poradenský dialog I. a II.
 • Trénink rozeznávání potřeb klienta a jeho zakázky
 • Základy psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření
 • Potřeby klientů nízkoprahových služeb
 • Zákon o sociálně-právní ochraně dětí – vstup do problematiky
 • Vedení náročných rozhovorů
 • Řeč těla a možnosti jejího využití při práci s klienty
 • Romové a sociální vyloučení
|

Vždy jsem chtěla pracovat s lidmi a imponovala mi psychologie. Má studijní dráha se ale ubírala jiným směrem. Přes humanitní studia až k sociální práci.