lehkost.cz 5 Lidé lehkosti 5 Miloš Březina

Mgr. Miloš Březina

Terapeut a lektor

Miloš je zkušený terapeut a zabývá se skutečnými potřebami a odhalováním primárních zdrojů náročného chování, aby ho následně mohl usměrnit.

Na co se zaměřuje:

Miloš se jako terapeut zabývá skutečnými potřebami a odhalováním primárních zdrojů a příčin náročného chování, aby ho následně mohl regulovat a usměrnit.

Soustředí se tedy zejména na

  • nastavování podmínek pro pozitivní změnu
  • sociální vyloučení
  • destigmatizaci duševního zdraví
  • komunikaci v rodinném, vrstevnickém nebo školním prostředí

Jak a s kým pracuje:

Věnuje se individuálnímu poradenství a terapii s dospělými i dětmi a skupinové preventivní činnosti.
Miloš je zároveň lektorem v oblastech trauma respektujícího přístupu a facilitátorem.

Přístup a zkušenosti

Při práci Miloš využívá holistický přístup. Nahlíží na člověka v kontextu prostředí i vnitřního rozpoložení. Hledá jeho silné stránky a posiluje dovednosti, vlastnosti a zkušenosti, o které je možné se při cestě za pozitivní změnou opřít. Zároveň spíš „jen“ vede a podporuje. Je totiž přesvědčen, že když člověk cítí podporu a víru, že nesnadnou situaci dokáže zvládnout v maximální míře vlastními silami, poradí si i ve všech dalších podobných situacích. Naproti tomu pasivní přijímání pomoci vede k nerovnému vztahu a setrvání v závislé pozici.

Vzdělání a výcvik

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

  • Obor mikro poradenství

Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

  • Obor Kulturní dějiny

Výcvik

  • Psychoterapeutický výcvik SUR – KUŠ
  • Výcvik v Neurosekvenčním modelu™ ve vzdělávání (trauma respektující přístup) na norské psychiatrické klinice Osbytunet

Kurzy a školení

  • Facilitátor Interaktivních případových konferencí (IPK) a Rodinných konferencí
  • Kurz STRONG, který se věnuje skupinové terapii pro nově příchozí na školy z válečných oblastí, nebo oblastí zasažených katastrofou.
|

Věřím, že když člověk cítí podporu a víru, že nesnadnou situaci dokáže zvládnout v maximální míře vlastními silami, poradí si i ve všech dalších podobných situacích.