lehkost.cz 5 Lidé lehkosti 5 Markéta Zelenková

Mgr. Markéta Zelenková

Psychosociální poradkyně a koučka

Markéta pomáhá hlavně adolescentům a dospělým v rámci individuálního nebo skupinového poradenství.

 

Na co se zaměřuje:

Markéta se ve své poradenské práci soustředí na komplexní podchycení klientovi aktuální situace. Hlavními tématy jsou obvykle mezilidské vztahy a sociální realita v rozmanitých prostředích, každodenní zvládání, fenomén vlastní identity, životních změn a kontinuální seberozvoj.

Jak a s kým pracuje:

V současnosti Markéta poskytuje odborné psychosociální poradenství a koučink.

Přístup a zkušenosti

V poradenské praxi se objevují i těžká témata v podobě úzkostných poruch, domácího násilí, panických atak, šikany, sebepoškozování, suicidálních myšlenek. Markéta často pracuje s motivací klientů uvízlých v nepříznivé situaci a jejich schopností dělat důležitá osobní a pracovní rozhodnutí.

Vzdělání a výcvik

Škola

 • Vysoká škola psychosociálních studií, Obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
 • Ostravská univerzita v Ostravě, Obor Psychosociální poradenství
  Výcvik
 • Systemický kouč certifikace IFC

Další kurzy z relevantních oblastí

 • Systemická psychoterapie GI (3 roky) (Ivan Úlehla)
 • Poruchy osobnosti (Mgr. Katarína Durecová)
 • Psychologie a psychopatologie rodiny (Mgr. Jan Kulhánek) Strach v sociálních situacích a KBT (Mgr. Katarína Durecová) Spiritualita, náboženskost a psychoterapie (MUDr. Prokop Remeš)
 • Práce se stresem (MUDr. Prokop Remeš)
 • Autogenní trénink (Mgr. Iva Dušková)
 • Komunikační dovednosti ( Mgr. Marek Schneider)
 • Asertivní techniky vyjednávání (Mgr. Marek Schneider)
|

Obdivuji čas a proměnnosti kterými nás neúnavně zásobuje. Věřím v kávu, gumové medvídky a dobré konce.