lehkost.cz 5 Lidé lehkosti 5 Marie Nosková

Bc. Marie Nosková

Psycholožka

Maruška působí jako pracovník péče a podpory na základních školách. Aktuálně dokončuje studium jednooborové psychologie v navazujícím magisterském studiu.

Na co se zaměřuje:

Maruška se zaměřuje na poskytování psychosociální podpory dětem a dospívajícím.

Jak a s kým pracuje:

Pracuje s dětmi na prvním a druhém stupni základních škol, a to jak individuálně, tak realizuje skupinové a preventivní aktivity. Poskytuje také podporu rodičům a učitelům.

Přístup a zkušenosti

Maruška je nejmladším členkou našeho týmu, přesto má bohaté zkušenosti s prací s dětmi a dospívajícími. Působila na pozici asistentky pedagoga nebo se účastnila realizace svépomocných skupin pro dospívající a několika preventivních programů. Její velkou předností je zdatná orientace v problematice zneužívání návykových látek.
Maruška dokáže velmi citlivě, a přitom profesionálně reagovat na potřeby dětí. Klidně a ochotně reaguje na trápení dětské duše a dokáže být skutečnou oporou.

Vzdělání a výcvik

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Jednooborová psychologie (dokončení v lednu 2024)

Další kurzy z relevantních oblastí

Kurz Linky bezpečí- „Práce s klientem v akutní krizi“

Studijní stáže:

  • Nízkoprahové středisko Drop In
  • Krizové centrum RIAPS (Účast na individuálních a skupinových terapiích)
  • Národní ústav duševního zdraví (Účast na programu v rámci psychoterapeutického oddělení pro úzkostné pacienty v KBT směru)
|

Narodila jsem se v Praze do česko-ukrajinské rodiny. Mým největším zájmem je psychologie, ale i adiktologie. Zajímají mě zvyky různých kultur. Ve volném čase učím tanec.