lehkost.cz 5 Lidé lehkosti 5 Kateřina Králová

Mgr. Kateřina Králová

Sociální pracovnice

Kateřina se věnuje především poradenství pro dospívající.

Na co se zaměřuje:

Kateřina se zabývá zejména poradenstvím pro dospívající. Klienti se na ni mohou obracet o pomoc v mnoha různých oblastech:

 • duševní nepohoda
 • seberozvoj, sebehodnocení, sebepoznání, sebeláska
 • pomoc s výběrem povolání
 • finanční gramotnost
 • sebepoškozování, sebevražedné tendence
 • agresivita, diskriminace, šikana, konflikty
 • experimentování s návykovými látkami
 • emoční podpora,
 • pomoc při potížích ve vztazích

Jak a s kým pracuje:

Nejčastěji se věnuje dospívajícím a mladým lidem.

Zkušenosti:

Od roku 2020 je Katka sociální pracovnicí v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Kolárka v organizaci Prostor plus o.p.s. v Kolíně. Absolvovala stáže např. v Probační a mediační službě Kolín, v rámci organizace Prostor plus o.p.s. stáže v Sociálně aktivizační služby.

Vzdělání a výcvik:

 • Univerzita Pardubice
 • Humanitní studia se specializačním sociologicko-antropologickým modulem (Bc.)
 • Resocializační pedagogika (Mgr.)

Výcvik kompletní krizové intervence Déčka Liberec z.s.

|

Vždy jsem chtěla pracovat s lidmi a imponovala mi psychologie. Má studijní dráha se ale ubírala jiným směrem. Přes humanitní studia až k sociální práci.