Mgr. Jan Sahula

Sociální pracovník v dluhové poradně

Jan pomáhá klientům zvládnout dluhy, oddlužení, insolvenční řízení nebo exekuce.

Na co se zaměřuje:

Honza v případě exekucí navíc dokáže využít znalostí specifických situací a rozlišovat mezi exekucemi klasickými, exekucemi pro dluhy z dětství, exekucemi vedenými na základě rozhodčího nálezu nebo neoprávněnými exekuce.

Přístup a zkušenosti:

Jan věří, že do problémů se může dostat každý. Včetně problému s dluhy. Ne každý se s tím ale zvládne vypořádat sám. V takovém případě je nejlepší vzít si na pomoc odborníka v podobě sociálního pracovníka. Průvodce, který jedná lidsky a bez předsudků a dokáže nabídnout cesty k řešení nelehké situace.

Vzdělání a výcvik:

Univerzita Pardubice
Studijní program resocializační pedagogika

Jan si neustále rozšiřuje znalosti a dovednosti a účastní se vzdělávacích kurzů zaměřených na dluhovou problematiku, sociální zabezpečení a sociální práci obecně.

|

Miluji hudbu, knihy a přírodu. Volný čas trávím nejraději s rodinou, nejlépe v přírodě, na kterou jsem odmalička zvyklý, protože jsem vyrůstal na Vysočině, na pomezí lesů a města.