lehkost.cz 5 Lidé lehkosti 5 Ivana Burýšková

Mgr. et Bc. Ivana Burýšková

Speciální pedagožka a sociální pracovnice

V centru Ivanina zájmu stojí rizikového chování u dětí a dospívajících.

Na co se zaměřuje:

V centru Ivanina zájmu stojí rizikového chování u dětí a dospívajících. Proto se zaměřuje hlavně na moderní přístupy v práci s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání a zážitkové pedagogiky. V současné době se soustředí především na náhradní rodinnou péči a komplexní práci s rodinou.

Jak a s kým pracuje:

Od roku 2008 let pracuje s dětmi a dospívajícími. Většinou ve skupině, ale i individuálně. V klientech podporuje touhu poznat sám sebe a vede je k vlastní odpovědnosti. Klade důraz na autenticitu. Ivana se vždy snaží, aby klienti prožili něco, co je může posunout na jejich cestě životem. To je pro ni klíčové.

Přístup a zkušenosti:

O sociální oblast se Ivana zajímala vždy. Už na střední škole se zapojovala do veřejných sbírek a působila jako dobrovolník. Na vysoké škole pak pomáhala lidem s těžkým zrakovým postižením a zdravotně postiženým dětem. Spoluorganizovala pro ně volnočasové programy a víkendové akce. Ještě v průběhu studia začala pracovat v oblasti prevence rizikového chování u dětí. Zkušenosti sbírala také při práci s dlouhodobě duševně nemocnými klienty. V posledních letech předává své znalosti z oblasti prevence a duševního zdraví pedagogům, sociálním pracovníkům a studentům v rámci vzdělávacích kurzů.

Vzdělání a výcvik:

Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové:

Studijní program Speciální pedagogika, obor Sociálně výchovná péče o smyslově postižené
Studijní program Sociální politika a sociální práce, obor Sociální práce.

Specializační studium pro školní metodiky prevence a další kurzy z oblasti sociální práce a prevence.

|

Ráda trávím čas v přírodě, které mě nesmírně inspiruje. Možná proto bez ohledu na počasí běhám a vyrážím do hor. A vždy s nadšením zkouším vše nové, co život nabízí.