lehkost.cz 5 Lidé lehkosti 5 Heda Vondrová

Heda Vondrová, Dis.

Sociální práce a doučování

Věnuje se zejména doučování a primární prevenci.

 

Na co se zaměřuje:

Heda se věnuje primární péči, doučuje, zabývá se tvorbou a realizací programů pro děti a podílí se na organizaci příměstských táborů.

Jak a s kým pracuje:

Heda pracuje zejména s menšími skupinami žáků (převážně) základních škol a s jejich rodinami.

Přístup a zkušenosti

Středobodem Hediny práce je smysluplné trávení volného času.

Vzdělání a výcvik

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika

Další kurzy z relevantních oblastí

  • Kurz Feuersteinovi metody – Standart, Basic
  • Kurz primární prevence – Olomouc
  • Kurz základní krizové intervence Kolín
  • Kurz pro pedagogy vykonávající dílčí pedagogickou činnost
|

Baví mně hra na flétnu, sebezdokonalování se v anglickém jazyce, rukodělné činnosti, vymýšlení pracovní listů a programů pro děti různého věku, kreslení,četba a turistika nejen v ČR.