lehkost.cz 5 Lidé lehkosti 5 Barbora Volfová

Bc. Barbora Volfová

Psychoterapeutka a lektorka

Jako psychoterapeutka pomáhá hlavně adolescentům a dospělým. Vedle toho je lektorkou programu pozitivního rodičovství.

Na co se zaměřuje:

Bára je odbornicí na pomoc s úzkostnými poruchami. Zaměřuje se zejména na pocity osamění, práci s emocemi problémy ve vztazích a v neposlední řadě na posílení vztahu k sobě, kde se soustředí na autenticitu, práci s osobními hranicemi, sebevědomí a sebeuvědomování.

Na školách pomůže s primární prevencí, s třídním kolektivem nebo s nastavováním rodičovských kompetencí.

Jak a s kým pracuje:

Základní stavební kámen je pro Bářinu práci vztah s klientem. Na budování vztahu kladu velký důraz. Nikam nespěchá, protože jak sama tvrdí, „každý musí postupovat dle svých možností 😊“.

Bára nejčastěji pracuje s dospělými a s adolescenty, kterým je 15 a více let.

Přístup a zkušenosti

V současnosti Bára pracuje v sociálně aktivizační službě KLUBUS v Kutné Hoře.
Vedle toho vede kurzy pozitivního rodičovství TRIPLE P a poskytuje psychoterapeutické poradenství. Má zkušenosti jak s individuální, tak se skupinovou terapií. V každé spatřuje jiné kouzlo a přínosy.

Vzdělání a výcvik

Vysoká škola psychosociálních studií

Obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Výcvik

Pětiletý psychoterapeutický výcvik v daseinanalityckém směru

Odborné kurzy
  • Daseinanalýza v psychoterapetycké praxi a poradenské praxi
  • Kurz řešení konfliktů vyjednáváním
  • Lektor Triple P
|

Ve volném čase si ráda zajdu do dobré kavárny na brunch. Ráda lítám po lesích se svým psem, kde si čistím hlavu a dobíjím baterky. Baví mě život tady a teď.