lehkost.cz 5 Lidé lehkosti 5 Andrea Dvořáková

Mgr. Andrea Dvořáková, DiS.

Pracovnice péče a podpory / psychosociální pracovnice / terapeutka

Andrea působí jako pracovnice péče a podpory na základních školách a poskytuje individuální konzultace dětem a jejich rodičům.

Na co se zaměřuje:

Andrea pracuje s dětmi, s dospívajícími i s jejich rodiči.

Jak a s kým pracuje:

Poskytuje individuální psychosociální podporu a poradenství dětem ze základních a středních škol a jejich rodičům. Má soukromou terapeutickou praxi v Kolíně.

Přístup a zkušenosti

Andrea vystudovala magisterský obor sociální práce a aktuálně studuje jednooborovou psychologii. Je ve třetím ročníku psychoterapeutického výcviku a poskytuje psychoterapii pod odbornou supervizí.

Vzdělání a výcvik

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

  • Sociální politika a sociální práce (titul Mgr.)

Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  • Jednooborová psychologie – aktuální studium

Další kurzy z relevantních oblastí

  • Psychoterapeutický výcvik Terapie v postmoderně, Gaudia Institut, s.r.o. – terapeutická práce pod supervizí (celkem 1400 hodin, 6 let, akreditace ČAP).
  • Základy vedení krizového rozhovoru s dítětem a dospívajícím, Linka bezpečí
  • Narativní práce s důsledky traumatu, Gaudia Institut, s.r.o.
  • Akreditovaný rekvalifikační program Kouč, Mindset Academy s.r.o., 2021
  • A další kurzy zaměřené na dětství a dospívání (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, vztahy v rodině atp.)
|

Mám dva koně a ráda se zlepšuji v jezdeckých dovednostech, jsem nadšenkyně do hipoterapie. Svůj volný čas trávím buď u koní nebo ráda cestuji.