lehkost.cz 5 Lidé lehkosti

Lidé lehkosti

Terapeuti a sociální pracovníci 

Pomáhat vám budou zkušení a nadšení odborníci. Navíc pro vás vždy vybereme takového, se kterým si budete dobře rozumět a kterému budete důvěřovat.

Centrum zákaznické péče

Bc. Petra Lhotáková, LL.M.

Ing. Jana Maksymová

Pracovníci péče a podpory

Mgr. Michaela Vocásková

Psycholožka, pracovnice péče a podpory

Mgr. et Bc. Ivana Burýšková

Speciální pedagožka a sociální pracovnice

Veronika Kárová

 

Mgr. Andrea Dvořáková, DiS.

Pracovnice péče a podpory / psychosociální pracovnice / terapeutka

Marie Karbanová

Pracovnice péče a podpory / lektorka primární prevence

Mgr. et Bc. Stanislava Marešová

Speciální pedagožka / etopedka / pracovnice péče a podpory

Primární prevence

Mgr. Olga Neumannová

Sociální pracovnice – vedoucí

Marie Karbanová

Lektorka primární prevence

Bc. Marie Nosková

Psycholožka

Snooper

Ing. Petra Melingerová

vedoucí projektu Snooper

Mgr. Kateřina Svobodová Procházková

Ing. Nela Málková

Veronika Procházková, DiS.

Terapeuti a služby napomáhající zlepšit duševní zdraví

Eva Tesařová, DiS

Sociální pracovnice, lektorka a facilitátorka

Mgr. Adam Soukup

Terapeut

Mgr. Jan Sahula

Sociální pracovník v dluhové poradně

Mgr. Denisa Záhorková

Sociální pracovnice – vedoucí dluhové poradny

Mgr. Kateřina Králová

Sociální pracovnice

Mgr. Iveta Paříková

Sociální pracovnice a psychoterapeutka

Mgr. et Bc. Jana Přibylová, DiS

Psycholožka

Mgr. Renata Vašíková

Psychoterapeutka

Mgr. et Bc. Stanislava Marešová

Speciální pedagožka / etopedka / pracovnice péče a podpory

Bc. Lucie Růžková Rybárová, DiS.

Psychoterapeutka

Bc. Petr Gőth

Psychoterapeut

Lucie Kolková

Konzultace a služby na míru

Potřebujete konzultaci nebo službu na míru … stačí nám napsat.